Posts in category قیمت و شرایط فروش خودرو


قیمت و شرایط فروش خودرومقالات خودرو

چرا انحصار در بازار، منجر به خودروهای میلیارد تومانی شد؟

شاید نتوان کشوری مانند ایران پیدا کرد که در آن، هزینه‌ای چندبرابر درآمد سالیانه برای ارزان‌ترین خودروها پرداخت شود. در سمت دیگر ماجرا، طبقه‌ی مرفه و متمول ایران نیز میلیاردها تومان برای مدل‌های خارجی، هزینه می‌کنند.

Read more 0 Comments