Posts in category عکاسی با گوشی


دوربین گوشیدوربین موبایلعکاسی با گوشیعکاسی با موبایلگوشی های موبایل

معرفی ابزارهایی حرفه‌ای برای فیلم برداری و عکاسی با گوشی

با استفاده از برخی ابزارهای خاص می‌توان از حداکثر ظرفیت دوربین گوشی هوشمند به منظور فیلم برداری یا عکاسی بهره برد. در این مطلب با ابزارهایی که به فیلم برداری و عکاسی حرفه‌ای با گوشی کمک می‌کنند آشنا خواهیم شد. گوشی های هوشمند به وسیله مجهز شدن به دورب…

Read more 0 Comments