Posts in category خودروسازی در ایران


اخبار داخلیتولید خودرو در ایرانخودروخودروسازان داخلیخودروسازیخودروسازی ایرانخودروسازی در ایرانخودروهای داخلیوسایل نقلیه

صنعت خودروسازی سالانه 10 هزار میلیارد دلار برای کشور منفعت دارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت صنعت خودروسازی سالانه 10 هزار میلیارد دلار برای کشور منفعت دارد و اگر این صنعت وجود نداشت، برای واردات خودرو می‌بایست سالانه 15 هزار میلیارد تومان هزینه می‌کردیم. رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به موضوع کیفیت خودروهای …

Read more 0 Comments