چرا کوسه‌ها به انسان حمله می‌کنند؟

انسان‌ها در مقایسه با فک و سایر ماهیان، طعمه‌‌ی بسیار آسان‌تری برای کوسه‌ها هستند؛ پس چرا آمار حملات این درندگان به انسان تا این حد پایین است؟