سیگما تولید لنزهای مانت K مخصوص دوربین‌های پنتاکس را متوقف می‌کند

سیگما تولید لنزهای مانت K برای دوربین‌های پنتاکس را متوقف خواهد کرد. این شرکت قصد دارد روی تولید لنز برای دوربین‌های بدون آینه تمرکز کند.