پردازنده‌های آپولو لیک اینتل پیش از پایان گارانتی از کار می‌افتند

درحالی‌که این روزها اینتل دوران سختی را سپری می‌کند، مشکل به‌وجودآمده در پردازنده‌های سری آپولو لیک نیز این شرکت را بیش‌از‌پیش زیرفشار خواهد گذاشت.