نگاهی عمیق به ماهیندرا XUV500 W10 مدل ۲۰۱۹

ماهیندرا XUV500 W10 جدیدترین کراس‌اور هندی است که درادامه، آن را بررسی خواهیم کرد.