جک ما به‌صورت رسمی از سمت ریاست خود در علی بابا اعلام بازنشستگی کرد

جک ما، از بنیان‌گذاران مجموعه‌ی معروف علی‌بابا، دیروز طی مراسمی عمومی از سمت خود کنار‌گیری کرد.