برج رسکت ساری، به یاد مانده از شهاب سنگ اسپهبد شروین

برج رسکت، شاهکار معماری قرن پنجم، یکی از ماندگارترین و زیبا‌ترین جاهای دیدنی ساری است که نام آن را همیشه همراه شهاب سنگ معروف، اسپهبد شروین، می‌آورند.