اوبر صدها کارمند بخش مهندسی و محصول خود را اخراج کرد

اوبر در ۶ هفته‌ی گذشته، دو بار اعلام تعدیل نیرو کرده است. در دور جدید، صدها نفر از اعضای تیم مهندسی و محصول شرکت اخراج می‌شوند.