شیکاگو تریبیون: تششعات رادیویی آیفون فراتر از محدوده ایمن است

به گزارش شیکاگو تریبیون، سطح تششعات فرکانس رادیویی گوشی‌های آیفون به‌خصوص آیفون ۷ در محدوده‌ی ایمن نیست و اپل، دستورالعمل‌های استاندارد FCC را رعایت نکرده است.