دکتردکتر؛ نوبت حضوری را غیرحضوری بگیرید

انتخاب پزشک خوب، دریافت راحت نوبت و انتظار کمتر در مطب از نیازهای بیماران و خانواده بیماران است؛ پیشرفت تکنولوژی در کنار توجه کسب‌وکارها و سرمایه‌‌‌گذاران به حوزه سلامت آغازگر تغییرات اساسی شده است.