در نهایت هر چیز خوبی روزی به پایان می‌رسد. پس وقتی که دیگر حتی نوستالژی نیز نمی‌تواند طرفداران را راضی کند، چه کاری باید انجام داد؟ مطمئنا ریمستر کردن بهترین گزینه موجود است.

نوشته گیم‌شات: فلسفه ریمستر شدن یک بازی چه چیزی است؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.