شناسایی شکل جدیدی از آلودگی پلاستیکی با شباهت به سنگ‌ریزه

آلودگی‌های پلاستیکی جدیدی در سواحل مختلف جهان دیده شده‌اند که در حال آزاد کردن سرب به محیط اطراف هستند.