آیا وان پلاس 7T با چینش دوربین دایره‌ای شکل معرفی می‌شود؟

سال گذشته تصویری از طراحی دوربین دایره‌ای شکل گوشی بعدی وان پلاس منتشر شد. آیا آن تصویر می‌تواند خبر از طراحی دوربین وان پلاس ۷ تی بدهد؟