ایرانسل برای رفع مشکل برخی مشترکان اینترنت ثابت، راهکارهایی ارائه کرد

پس از آنکه شماری از کاربران TD-LTE در برخی نقاط تهران شکایاتی از کیفیت اینترنت داشتند، ایرانسل راهکارهایی را برای بهبود مشکلات که به تعبیر این اپراتور منشا خارج از شبکه دارد، ارائه کرد.