چرا کارت بانکی به جای کارت هوشمند سوخت استفاده نشد

حدود یک سال قبل، امکان استفاده از کارت بانکی به‌جای کارت سوخت توسط کارشناسان مختلف، از جمله وزیر  ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد؛ اما این طرح هرگز به بهره‌برداری نرسید.