واقعیت مجازی ترس از پرواز را از بین می‌برد

هواپیمایی بیریتش ایرویز قصد دارد با استفاده از هدست‌های واقعیت مجازی، ترس مسافران خود از پرواز را از بین ببرد.