دانشمندان دارویی جدید برای درمان ابولا ساختند

در آزمایشی بالینی در کشور کنگو، داروهای جدید ابولا نرخ مرگ‌و‌میر افرادی را که به‌تازگی مبتلا شده بودند، به ۶ درصد کاهش داد.