اینستاگرام ابزار جدیدی برای گزارش اخبار جعلی اضافه می‌‌‌کند

اینستاگرام با اضافه کردن ابزاری جدید، این امکان را دراختیار کاربران قرار می‌دهد تا اخبار نادرست و جعلی را گزارش کنند و مانع از انتشار گسترده‌ی آن‌ها شوند.