آیا ابولا درحال تبدیل شدن به ویروسی مرگبارتر است؟

به‌نظر می‌رسد ویروس ابولا در مسیر انتقال به انسان و انتشار در جوامع انسانی دچار تکامل شده و به ویروسی خطرناک برای جمعیت انسانی تبدیل شده است.