چرا استرس و اضطراب کوتاه‌مدت برای انسان مفید است؟

اگرچه استرس و اضطراب مداوم امکان بروز مشکلات جسمی و روانی را در پی دارد؛ اما حد ملایمی از آن‌ها می‌تواند به کمک انسان بیاید و موجب موفقیت او شود.