موز در آستانه انقراض قرار دارد

دولت کلمبیا تایید کرده است قارچی که گیاهان موز را ویران می‌کند، اکنون به آمریکای لاتین رسیده است.