گوگل درباره‌ی باگ حذف وب‌سایت‌ها از نتایج جست‌وجو توضیح داد

گوگل آوریل سال جاری به‌اشتباه برخی از وب‌سایت‌ها را از نتایج جست‌وجو حذف کرد و اکنون توضیحاتی درباره‌ی باگ عامل این کار داده است.