کشف قدیمی‌ترین شواهد از سکونت انسان در ارتفاعات بالا

پژوهشی جدید نشان می‌دهد اجداد ما در عصر یخبندان در ارتفاعات اتیوپی سکونت داشتند و با ساخت وسایل ابسیدینی و شکار موش‌صحرایی گذران زندگی می‌کردند.