شکایت از اپل به‌خاطر ذخیره‌سازی داده‌های آی‌ کلاود در سرورهای متفرقه

دادخواهی سنخی از اپل در دادگاه کالیفرنیا ثبت شد که این شرکت را به‌ ذخیره‌سازی داده‌های کاربران در سرور شرکت‌های متفرقه متهم می‌کند.