ساترا؛ اولین دارالترجمه رسمی آنلاین

سامانه‌ی دارالترجمه‌ی رسمی آنلاین (ساترا) نخستین و تنها سامانه‌ی آنلاین ثبت و پیگیری سفارش‌های ترجمه‌ی رسمی کشور است که تیم فنی سایت ترجمه‌ی تخصصی شبکه‌ی مترجمین ایران آن را راه‌اندازی کرده است.