خرید بنزین با کارت سوخت از امروز الزامی است

شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی بر ضرورت استفاده از کارت هوشمند سوخت از امروز ۲۲ مرداد تأکید کرد. گفتنی است در آینده، محدودیت خرید بنزین هم اعمال خواهد شد.