برنامه هواوی برای تغییرات اساسی پس از تحریم‌های آمریکا

رن ژنگ‌فی، مدیرعامل هواوی، قصد دارد تغییراتی اساسی در شرکتش انجام دهد تا تأثیرات منفی تحریم‌های آمریکا را خنثی کند.