ناپدید شدن ماه

در این مطلب، نقش کره ماه را در پیدایش حیات روی زمین بررسی می‌کنیم؛ اینکه در نبود آن، سیاره ما چه شرایطی داشت و با ناپدید شدن ماه چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. اکثر ما چندان به کره ماه فکر نمی‌کنیم؛ شاید فقط زمانی که بیرون رفته‌ایم و قرص کامل ماه، تنها منبع روشنایی است ...

نوشته با ناپدید شدن ماه چه بر سر زمین و ساکنان آن خواهد آمد؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.