آیا روستاهای خاص و عجیب ایران را می شناسید؟

در گوشه و کنار ایران نقاطی وجود دارند که هنوز برای همگان شناخته نشده‌اند و خیلی‌ها از آن‌ها خبر ندارند. روستاهایی با ویژگی‌های خاص و عجیب در ایران بخشی از این نقاط هستند!