اتوخدمت

تاخیر تحویل خودروهای طرح اتوخدمت سایپا همچنان ادامه دارد. با وجود دریافت دعوتنامه و تکمیل وجه، هنوز بسیاری از مشتریان اتوخدمت سایپا، خودروهای این طرح را تحویل نگرفته‌اند. شرکت خودروسازی سایپا چند سال پیش طرحی را به نام اتوخدمت در کشور اجرا کرد و در قالب این طرح خودروهای زیادی را به فروش رساند. در ...

نوشته تاخیر تحویل خودروهای طرح اتوخدمت سایپا ؛ بدقولی همچنان ادامه دارد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.