فصل تابستان به صورت کلی زمانی از سال است که عناوین بزرگ زیادی عرضه نمی‌شوند و به نوعی با یک قحطی بزرگ مواجه می‌شویم، پس با تقویم گیمینگ همراه باشید تا ببینید چه بازی‌هایی برای تجربه وجود دارند.

نوشته تقویم گیمینگ: بازی‌هایی که در مرداد سال 1398 منتشر می‌شوند اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.