۶ ماده موجود در مواد غذایی و آرایشی که خطرناک نیستند

درحالی‌که مصرف‌کنندگان درباره‌ی برخی مواد شیمیایی موجود در غذا و لباس و محصولات بهداشتی نگران‌اند، اغلب تمایز بین علم و گمان دشوار است.