گوگل مفهوم برتری کوانتومی را تا پایان ۲۰۱۹ ممکن می‌داند

گوگل در حوزه‌های متنوعی از دنیای فناوری فعالیت می‌کند. آن‌ها حتی در رایانش کوانتومی هم تلاش‌هایی داشته‌اند و شاید به برتری‌هایی در این حوزه برسند.