مدیرعامل ایران رنتر: کاهش چشمگیر سود دریافتی از مشتریان، در صورت سرمایه‌گذاری بانک‌ها

مدیرعامل ایران‌رنتر از تلاش برای کاهش نرخ سود دریافتی از کاربران خبر داد و آن را دغدغه‌ی اصلی خود عنوان کرد.