علت وجود سوراخ های خیلی ریز درون پنجره هواپیما چیست؟

اگر به‌عنوان یک مسافر به این قضیه نگاه کنید شاید تعجب کنید که چرا سوراخ های ریزی داخل پنجره هواپیما وجود دارد. ولی علت آن چیست؟