شتاب سخت‌افزاری چیست و چه اهمیتی دارد؟

شتاب سخت‌افزاری قابلیتی است که بخشی از بار پردازشی واحد پردازش مرکزی را به سایر سخت‌افزارها محول می‌کند.