اختراع جدید مایکروسافت برای افزایش عمر باتری Surface Book

مایکروسافت مداری الکترونیکی برای شارژ باتری معرفی کرده است که عمر باتری نسل بعدی سرفیس‌بوک را بهبود می‌دهد.