سرویس نقشه و مسیریابی هوشمند ایرانی برای وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها ارائه می‌شود

سرویس نقشه‌ و مسیریاب ایرانی مپ ابزارهای موردنیاز وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مبتنی‌بر مکان‌یابی را به‌صورت API کاملا بومی ارائه می‌کند.