نقد و بررسی رزبری پای 4؛ ویژگی‌ها و مشخصات جدید

رزبری پای و نسل‌های مختلف آن، به‌خاطر قیمت پایین و ابعادی کوچک خود همیشه مورد توجه کاربران و طرفداران خود بوده‌اند.