مک بوک ایر 2019 از SSD کندتری نسبت به مدل ۲۰۱۸ بهره می‌برد

بررسی‌های کارشناسان یک وب‌سایت فرانسوی‌زبان نشان می‌دهد که اپل در مک‌بوک ایر ۲۰۱۹ از SSD کم‌سرعت‌تری استفاده کرده است؛ آیا این کار دلیل خاصی دارد؟