گوگل قصد دارد شبکه اجتماعی جدیدی با نام Shoelace بسازد

گوگل در چند سال اخیر، شبکه‌های اجتماعی مختلفی طراحی کرده است؛ اما اغلب آن‌ها شکست خورده و تعطیل شده‌اند.