قابلیت واکنش به عواطف انسانی به کورتانا اضافه می‌شود

براساس پتنتی که به‌تازگی از مایکروسافت منتشر شده‌ است، در آینده شاید پاسخ‌گویی دستیار هوشمند کورتانا به عواطف و احساسات انسانی را شاهد باشیم.