کشورهای مختلف چگونه با اورتوریسم مقابله می‌کنند؟

اورتوریسم امروزه به تیتر بسیاری از اخبار گردشگری تبدیل شده است. راهکار کشورهای مختلف و تورهای مسافرتی برای مقابله با جمعیت عظیم توریست‌ها در مکان‌های معروف چیست؟