وجود اشکال اساسی در طراحی USB-C رزبری پای 4 تایید شد

ایبن آپتون، اشکال در طراحی درگاه USB-C رزبری پای 4 را تأیید کرد. این اشکال هنگام استفاده از کابل‌های E-Marked نمایان می‌شود.