موزیلا انتخابش به‌عنوان خراب‌کار اینترنت را ناعادلانه خواند

گروه ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی انگلستان موزیلا را به دورزدن قوانین متهم کرد. البته، بنیاد موزیلا با استناد به مباحث فنی مرورگر این اتهام را رد کرده است.