لکسانی G-77 معرفی شد؛ خودروی لوکس و سفارشی با قیمت ۱ میلیون دلار

Lexani G-77 به یک دفتر کار لوکس متحرک شباهت دارد که براساس شاسی پیکاپ سنگین فورد F-550 ساخته شده است.