خودروهای وارداتی کارکرده

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت برای عرضه خودروهای وارداتی کارکرده یا دست دوم به بازار می‌توان از دو راهکار مناقصه خودروهای وارداتی ادارات دولتی و خودروهای کارکرده وارداتی مورد استفاده در بنادر استفاده کرد. در حال حاضر با توجه به اینکه واردات خودرو به کشور ممنوع است، در ارتباط با آزادسازی واردات خودروهای نو، ...

نوشته خودروهای وارداتی کارکرده با این دو راهکار به بازار عرضه خواهد شد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.