تولید فولکس واگن بیتل متوقف شد

با تولید آخرین مدل از نسل سوم فولکس‌واگن بیتل، این خودرو محبوب برای همیشه از خط‌تولید خارج شد.